Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGASJÖN, 32 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-09 Stoppdatum 2010-10-09
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 18099
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: