Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VITASJÖN, 41 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-12 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 31,05 Kostnad totalt: 25284
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: