Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-02 Stoppdatum 1999-08-02
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 9091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: