Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-05 Stoppdatum 2000-09-05
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 9891
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: