Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-20 Stoppdatum 2007-08-13
Mängd (ton): 14,17 Kostnad totalt: 9522
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: