Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKATTAGÅRDSSJÖ, 47 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-20 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 23,40 Kostnad totalt: 21474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: