Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-06-15 Stoppdatum 1984-06-15
Mängd (ton): 131,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: