Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-08-15 Stoppdatum 1988-08-15
Mängd (ton): 86,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: