Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-20 Stoppdatum 2004-08-20
Mängd (ton): 26,00 Kostnad totalt: 13160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: