Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-10 Stoppdatum 2008-09-10
Mängd (ton): 25,99 Kostnad totalt: 17470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: