Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FAXSJÖN, 51 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-20 Stoppdatum 2009-08-19
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 6743
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: