Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRSJÖN, 53 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-17 Stoppdatum 2010-08-17
Mängd (ton): 10,65 Kostnad totalt: 12597
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: