Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 1980
Startdatum: 1980-01-18 Stoppdatum 1980-01-18
Mängd (ton): 137,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross <3 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: