Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-15 Stoppdatum 1994-08-15
Mängd (ton): 61,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: