Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärgölen, 101283 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-05 Stoppdatum 2008-09-05
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: