Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÖNESJÖN, 60 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-18 Stoppdatum 2010-08-18
Mängd (ton): 9,62 Kostnad totalt: 11383
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: