Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 62 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-21 Stoppdatum 2009-08-21
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3316
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: