Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-05 Stoppdatum 2000-09-05
Mängd (ton): 55,00 Kostnad totalt: 27215
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: