Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-08 Stoppdatum 2002-11-08
Mängd (ton): 54,99 Kostnad totalt: 29159
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: