Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-26 Stoppdatum 2004-08-26
Mängd (ton): 55,32 Kostnad totalt: 31014
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: