Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-09-15 Stoppdatum 1991-09-15
Mängd (ton): 12,20 Kostnad totalt: 3655
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: