Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-08-15 Stoppdatum 1994-08-15
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 3935
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: