Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-08-15 Stoppdatum 1996-08-15
Mängd (ton): 10,45 Kostnad totalt: 6456
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: