Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-30 Stoppdatum 1997-09-30
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt: 4410
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: