Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-11-28 Stoppdatum 1984-12-15
Mängd (ton): 102,00 Kostnad totalt: 11509
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: