Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-04 Stoppdatum 1999-08-04
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 4546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: