Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-04 Stoppdatum 2000-09-04
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 4948
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: