Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-08 Stoppdatum 2002-11-08
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5303
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: