Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-01 Stoppdatum 2003-08-01
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: