Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-15 Stoppdatum 2008-09-15
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 20660
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: