Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-20 Stoppdatum 2009-08-20
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 24425
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: