Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-09 Stoppdatum 2008-09-09
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: