Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-05 Stoppdatum 1999-08-05
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 6819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: