Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-03 Stoppdatum 2000-09-03
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 7417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: