Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-08 Stoppdatum 2001-08-08
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 7499
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: