Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-08 Stoppdatum 2002-11-08
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 7948
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: