Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-25 Stoppdatum 2004-08-25
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 8409
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: