Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-15 Stoppdatum 2006-08-15
Mängd (ton): 30,05 Kostnad totalt: 18630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: