Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-06 Stoppdatum 2010-10-06
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 20605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: