Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTERSJÖN, 71 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-06 Stoppdatum 2010-10-06
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8241
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: