Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 101347 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-11 Stoppdatum 2008-09-11
Mängd (ton): 8,45 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: