Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-12 Stoppdatum 2008-09-12
Mängd (ton): 10,29 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: