Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NÄSSJÖN, 79 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-14 Stoppdatum 2009-08-14
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 20358
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: