Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-15 Stoppdatum 1999-09-15
Mängd (ton): 10,08 Kostnad totalt: 6966
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: