Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-26 Stoppdatum 2002-09-26
Mängd (ton): 9,13 Kostnad totalt: 7094
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: