Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-20 Stoppdatum 2003-08-20
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: