Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-12 Stoppdatum 2006-08-12
Mängd (ton): 14,23 Kostnad totalt: 13291
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: