Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-09 Stoppdatum 2007-08-09
Mängd (ton): 14,58 Kostnad totalt: 13793
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: