Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-12 Stoppdatum 1999-09-12
Mängd (ton): 13,53 Kostnad totalt: 9350
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: