Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-19 Stoppdatum 2003-08-19
Mängd (ton): 14,11 Kostnad totalt: 11359
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: